Thursday, September 12, 2013

PENJELASAN TENTANG KESALAHAN/KONTRADIKSI AL-QUR'AN

PENJELASAN TENTANG KESALAHAN/KONTRADIKSI AL-QUR'AN

Yang bersumber dari: http://kesalahanquran.wordpress.com/2011/05/07/kontradiksi-pertentangan-dan-ketidak-konsistenan-alquran/#comment-142499

Antara lain sebagai berikut:

    Siapakah yg pertama kali menjadi Muslim? Muhammad (Qs.6:14,163).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Musa (Qs.7:143).
    Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Beberapa orang Mesir (Qs.26:51).
    Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Ibrahim (Qs.2:127-133, Qs.3:67).
    Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Adam, yaitu manusia ciptaan pertama, yang menerima wahyu dari Allah Muslim (Qs.42:51).
    Sampai disini sudah ada 10 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 10 pertentangan.
    Bisakah AllahMuslim dilihat oleh manusia dan apakah Muhammad (Mhd) melihat Allahnya? Ya, Mhd dapat melihat Allahnya ( Qs.53:1-18, Qs.81:15-29) .
    Hal ini bertentangan dengan:
    Qs.6:102-103 dan Qs.42:51) mengatakan bahwa Mhd tidak dapat melihat Allahnya.
    Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 14 pertentangan.
    Apakah pemberi peringatan (Rasul) dikirim kepada semua manusia sebelum kedatangan Mhd? Ya, Allah Muslim telah mengirim pemberi peringatan (Rasul) kepada setiap orang ( Qs.10:47, 16:35-36, 35:24).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Ibrahim dan Ismael secara spesial telah dikirim oleh Allah Muslim untuk mengunjungi Mekah dan membangun Ka’bah serta memberi peringatan kepada orang2 di sana ( Qs.2:125-129) .
    Anehnya, Mhd ternyata dikirim sebagai pemberi peringatan (Rasul) kepada orang2 yg belum memiliki rasul/pemberi peringatan tersebut sebelumnya ( Qs.28:46, 32:44, 36:2-6).
    Hal ini menimbulkan pertanyaan: “Bagaimana dengan Hud dan Sahih yg nyata2 juga telah dikirim sebagai pemberi peringatan ke Arab? Bagaimana juga dengan Kitab yg telah diberikan kepada Ismael? Dll ( Qs.11:50, 11:61).
    Sampai disini sudah ada 18 pertentangan ayat. Jadi total sudah ada 32 pertentangan.
    Apakah yg menjadi makanan orang2 di Neraka? Makanan orang2 yg ada di Neraka adalah Dhari atau pohon berduri (Qs.88 :6).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Makanan orang2 di Neraka adalah darah dan nanah (Qs.69:36).
    Makanan orang2 di Neraka adalah buah dari pohon Zaqqum (Qs.37:66).
    Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 34 pertentangan.
    Bisakah malaikat2 menyebabkan kematian/penderitaa n terhadap manusia? Alquran menyerang mereka yg menyembah selain Allah Muslim, seperti malaikat, nabi. Mengapa? Karena malaikat dan dan nabi tidak bisa menciptakan, memberi kehidupan atau bahkan menyebabkan kematian atau penderitaan.
    Hal ini bertentangan dengan:
    “Sesungguhnya orang2 yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri…(Qs.4:97).
    “(Yaitu) orang2 yg dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri” (Qs.16:28).
    “(Yaitu) orang2 yg diwafatkan dlm keadaan baik oleh para malaikat..” (Qs.16:32).
    “Katakanlah, “malaikat maut yg diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu..” (Qs.32:11).
    Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 38 pertentangan.
    Bisakah umat Muslim menikah dengan orang Non-Muslim? Alquran melarang umat Muslim menikahi wanita penyembah berhala dan kafir juga musyrik serta menganggap orang di luar Islam adalah binatang yang paling jahat dan buas (Qs.2:221, 8:55, 9:28-33).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Qs.5:5 yang ternyata memperbolehkan Umat Muslim untuk mengawini/menikahi wanita Kristen.
    Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 39 pertentangan.
    Apakah Allah Muslim akan menganugerahi imbalan yg baik atas perbuatan2 baik orang Non-Muslim? Tidak ( Qs.9:17, 9:69).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Qs.2:62 menjanjikan bhw Umat Kristen (Non-Muslim) akan diberi penghargaan atas perbuatan baik mereka.
    Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 41 pertentangan.
    Berapa banyak Ibu yg dimiliki seorang Muslim? Hanya satu, yaitu wanita yg melahirkan mereka dan tiada yg lain ( Qs.58:2).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah dua (2) (Qs.4:23, termasuk seorang ibu yg merawat mereka).
    Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah sedikitnya sepuluh (10) (Qs.33:6).
    Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 43 pertentangan.
    Mengenai pembagian harta warisan dalam Hukum Kewarisan Islam. Qs.4:11-12 dan Qs.4:176 menyatakan bahwa jika seorang lelaki Muslim meninggal dan ia meninggalkan 3 puteri, 2 orangtua, dan isteri..maka pembagian harta warisannya adalah 2/3 dari harta warisan yg diberikan kepada 3 puterinya secara bersamaan, 1/3 dari harta warisan diberikan untuk orangtuanya ( Qs.4:11) dan 1/8 untuk isterinya (Qs.4:12).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Jika lelaki Muslim meninggal, maka pembagian harta warisannya adalah ibunya menerima 1/3 dari harta warisan (Qs.4:11), isterinya menerima ¼ dari harta warisan ( Qs.4:12), dan 2 saudara perempuannya menerima 2/3 dari harta warisan (Qs.4:176), dan ditambah lagi hingga 5/12 dari harta warisan yang tersedia/ada.
    Sampai disini sudah ada 6 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 49 pertentangan.
    Berapa banyak malaikat yg berbicara kepada Maryam? Beberapa malaikat (several angels) (Qs.3:42, 3:45).
    Hal ini bertentangan dengan:
    Malaikat yg berbicara kepada Maryam adalah hanya satu malaikat (Qs.19:17-21) .
    Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 52 pertentangan.

BERIKUT PENJELASANNYA

UNTUK JAWABAN NOMOR 1

(1)….Q.S.6:14.  Katakanlah: "Apakah akan Aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintah supaya Aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik."

Penjelasan: Kata menyerah diri (kepada Allah), dalam Bhasa Arab mengggunakan kata ASLAMA (SELAMAT),. Jadi, yang pertama kali Selamat ialah Nabi Muhammad…

(2)….7:143.  Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan kami) pada waktu yang Telah kami tentukan dan Tuhan Telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar Aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi Lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu,dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, Aku bertaubat kepada Engkau dan AKU ORANG YANG PERTAMA-TAMA BERIMAN".

PENJELASAN: Ingat kata yang terakhir: AKU ORANG YANG PERTAMA-TAMA BERIMAN…

Jadi, Nabi Musa adalah org yang pertama kali beriman bahwa Allah tidak dapat dilihat (oleh penglihatan mata)

(3)….26:51.  (Para penyihir berkata) Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, Karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".

PENJELASAN : baca ayat sebelumnya 26:49 Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum Aku memberi izin kepadamu?

Para penyihir adalah org yang pertama kali beriman kepada Musa…

(4)….Q.S. 3:67 Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi muslim dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.

PENJELASAAN: Tidak ada kata yang menyebutkan bahwa Ibrahim yang pertama Muslim…

Ayat ini menceritakan masalah Agama, berarti pada masa Nabi Ibrahim sudah ada agama Islam…..

(5)……..2:51.  Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

PENJELASAN: wkwkwkwkwkwkwk (tdak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah yang pertama Muslim)…

KESIMPULAN:

1. yang pertama kali Selamat ialah Nabi Muhammad…

2. Nabi Musa adalah org yang pertama kali beriman bahwa Allah tidak dapat dilihat (oleh penglihatan mata)

3. Para penyihir adalah org yang pertama kali beriman kepada Musa…

4. pada masa Nabi Ibrahim sudah ada agama Islam…..

5. wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk

PENJELASAN NOMOR 2

Q.S.53:1-18

1.  Demi bintang ketika terbenam.

2.  Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.

3.  Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.

4.  Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

5.  Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.

6.  Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

7.  Sedang dia berada di ufuk yang Tinggi.

8.  Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.

9.  Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).

10.  Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang Telah Allah wahyukan.

11.  Hatinya tidak mendustakan apa yang Telah dilihatnya

12.  Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang Telah dilihatnya?

13.  Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

14.  (yaitu) di Sidratil Muntaha.

15.  Di dekatnya ada syurga tempat tinggal,

16.  (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

17.  Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

18.  Sesungguhnya dia Telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

PEMJELASAN: JUGA TIDAK ADA MENJELASKAN BAHWA MUHAMMAD TELAH MELIHAT TUHANNYA,, TAPI TELAH DIJELASKAN BAHWA MUHAMMAD TELAH MELIHAT MALAYKAT JIBRIL…… BACA AYAT KE 6

BERARTI HAL INI TIDAK BERTANTANGAN DENGAN Q.S.6:102-103

102.  (yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah Dia; dan dia adalah pemelihara segala sesuatu.

103.  DIA TIDAK DAPAT DICAPAI OLEH PENGLIHATAN MATA, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan dialah yang Maha halus lagi Maha Mengetahui.

BENAR….. DIA TIDAK DAPAT DICAPAI OLEH PENGLIHATAN MATA…….

SAYA SUDAH MENJELASKAN DUA AYAT DALAM AL-QUR’AN YANG KAMU ANGGAP BERTANTANGAN……

TIDAK MUNGKIN SAYA MENJELASKAN SEMUANYA MAS BRO…… BISA NGARETEK aLIas GEMETAR TANGAN ANE…Hhahahahahahahah

Kalau masih belum puas, silahkan dicari SATU AYAT YANG KAU ANGGAP PALING BERTANTANGAN….

SAYA SUDAH MENJELASKAN DUA AYAT DALAM AL-QUR’AN YANG KAMU ANGGAP BERTANTANGAN……

SeKARANG, SAYA MINTA KAMU MENJELASKAN SATU AYAT SAJA DARI BIBLEMU YANG MENGANDUNG KESALAHAN…..

INJIL--Ayub 26:11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang; tercengang-cengang oleh hardik-NYA.

Q.S.AR-RO’DU AYAT 2. Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat,

MENURUT ILMU PENGETAHUAN, DAN SEKALIGUS PEMBUKTIAN, BAHWA LANGIT TIDAK MEMPUNYAI TIANG...

JADI, MANAKAH YANG BENAR????

LANGIT MEMPUNYAI TIANG (sbagaimana menurut Bible)

atau LANGIT TIDAK MEMPUNYAI TIANG (sbagaimana dalam Qur’an dan menurut Ilmu pengetahuan)???

PENJELASAN UNTUK NOMOR 3

3. Apakah pemberi peringatan (Rasul) dikirim kepada semua manusia sebelum kedatangan Mhd?

AYAT NOMOR 1

47.  Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila Telah datang Rasul mereka, diberikanlah Keputusan antara mereka[695] dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.

AYAT NOMOR DUA

125.  Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. dan Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

126.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

127.  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

128.  Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah Taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

129.  Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

AYAT NOMOR 3

46.  Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat

DIMENA LETAK PERTENTANGANNYA??????????????????????????????????????????????????????

PENJELASAN UNTUK NOMOR 4

4. Apakah yg menjadi makanan orang2 di Neraka?

Makanan orang2 yg ada di Neraka adalah Dhari atau pohon berduri (Qs.88 :6).

6.  Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,

Hal ini bertentangan dengan:

Makanan orang2 di Neraka adalah darah dan nanah (Qs.69:36).

36.  Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

Makanan orang2 di Neraka adalah buah dari pohon Zaqqum (Qs.37:66).

66.  Maka Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.

MARI SAYA JELASKAN:

Sebagaimana yang kita ketahui,bahwa neraka mempunyai beberapa tingkatan dan mempunyai azab yang berbeda-beda.

(Qs.88 :6).  Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,

**Khusus untuk penghuni neraka HAMIYAH (lihat  ayat ke 4)

(Qs.69:36). Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

**khusus untuk penghuni neraka JAHIM (lihat ayat ke 31)

 (Qs.37:66) Maka Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.

**yang ini tidak dijelaskan nama nerakanya....

UNTUK NOMOR 5

5. Bisakah malaikat2 menyebabkan kematian/­penderitaa n terhadap manusia? Alquran menyerang mereka yg menyembah selain Allah Muslim, seperti malaikat, nabi. Mengapa? Karena malaikat dan dan nabi tidak bisa menciptakan, memberi kehidupan atau bahkan menyebabkan kematian atau penderitaan.

Hal ini bertentangan dengan:

1. "Sesungguhnya orang2 yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri…(Qs.4:9­7).

2. "(Yaitu) orang2 yg dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri" (Qs.16:28).

3. "(Yaitu) orang2 yg diwafatkan dlm keadaan baik oleh para malaikat.." (Qs.16:32).

4. "Katakanlah, "malaikat maut yg diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu.." (Qs.32:11).

PENJELASAN: MALAYKAT YANG MENCABUT NYAWA MANUSIA ATAS PERINTAH ALLAH........

UNTUK NOMOR 6

Bisakah umat Muslim menikah dengan orang Non-Muslim? Alquran melarang umat Muslim menikahi wanita penyembah berhala dan kafir juga musyrik serta menganggap orang di luar Islam adalah binatang yang paling jahat dan buas (Qs.2:221, 8:55, 9:28-33).

Hal ini bertentangan dengan:

Qs.5:5 yang ternyata memperbolehkan Umat Muslim untuk mengawini/menikahi wanita Kristen.

PENJELASAN:

Tidak boleh menikah dengan orang Musyrik (Qs.2:221, 8:55, 9:28-33).

Yang boleh dinikahi adalah AHLI KITAB (Qs.5:5)

Sampai sudah ada 39 pertentangan YANG SUDAH SAYA JELASKAN....

SeKARANG, SAYA MINTA KAMU MENJELASKAN SATU AYAT SAJA DARI BIBLEMU YANG MENGANDUNG KESALAHAN…..

APAKAH LANGIT MEMPUNYAI TIANG???

Ayub 26:11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang; tercengang-cengang oleh hardik-NYA.

Monggo dijelaskan!!!

UNTUK NOMOR 7

Apakah Allah Muslim akan menganugerahi imbalan yg baik atas perbuatan2 baik orang Non-Muslim?

 Tidak ( Qs.9:17) Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Hal ini bertentangan dengan:

Ya (Qs.2:62) Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

PENJELASAN:

Allah tidak akan memberikan imbalan kepada orang musyrik—boleh dikatakan Agama Ardi=agama dari bumi—sbagaimana ( Qs.9:17).

Tapi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beragama dari langit ((mukmin, Yahudi, Nasrani, Shabiin dll * tapi bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang ajarannya sudah berubah*))

TIDAK ADA PERTENTANGAN KAN BROW?!!!!!???????????????????

Sampai disini sudah ada 2 PENJELASAN AYAT yang dianggap pertentangan,  jadi total sudah ada 41 PENJELASAN.

SeKARANG, SAYA MINTA KAMU MENJELASKAN SATU AYAT SAJA DARI BIBLEMU YANG MENGANDUNG KESALAHAN…..

APAKAH LANGIT MEMPUNYAI TIANG???

Ayub 26:11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang; tercengang-cengang oleh hardik-NYA.

Monggo dijelaskan!!!

UNTUK NOMOR 8

Berapa banyak Ibu yg dimiliki seorang Muslim?

Hanya satu, yaitu wanita yg melahirkan mereka dan tiada yg lain

( Qs.58:2): Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Hal ini bertentangan dengan:

Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah dua (2) (Qs.4:23, Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah sedikitnya sepuluh (10) (Qs.33:6).

Qs.33:6: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Kalau yang ini tidak perlu dijelaskan, kalau orang pintar pasti tahu maksud ayat diatas....

Saya beri penjelasan sedikit saja OK?????

Lihat/perhatikan permasalahan yang diperbincangkan dari masing-masing ayat diatas.....

Ayat nomor 1: Itu menjelaskan ibu kandung, yang tidak boleh disamakan dengan istri.....

Ayat nomor 2: Bukan hanya ibu kandung, tapi juga tidak boleh menikahi ibu yang menyusui kita, mertua dll....

Ayat nomor 3: YA, istri bapak kita adalah ibu kita, tapi bukan ibu kandung kita.... (lihat Q.S.33:4)

UNTUK NOMOR 9

Mengenai pembagian harta warisan dalam Hukum Kewarisan Islam. Qs.4:11-12 dan Qs.4:176 menyatakan bahwa jika seorang lelaki Muslim meninggal dan ia meninggalkan 3 puteri, 2 orangtua, dan isteri..maka pembagian harta warisannya adalah 2/3 dari harta warisan yg diberikan kepada 3 puterinya secara bersamaan, 1/3 dari harta warisan diberikan untuk orangtuanya ( Qs.4:11) dan 1/8 untuk isterinya (Qs.4:12).

Hal ini bertentangan dengan:

Jika lelaki Muslim meninggal, maka pembagian harta warisannya adalah ibunya menerima 1/3 dari harta warisan (Qs.4:11), isterinya menerima ¼ dari harta warisan ( Qs.4:12), dan 2 saudara perempuannya menerima 2/3 dari harta warisan (Qs.4:176), dan ditambah lagi hingga 5/12 dari harta warisan yang tersedia/ada.

PENJELASAN:

Qs.4:11-12

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

176.  Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

PENJELASAN:

Mari kita baca baik-baik mas Bro!!!!!!!

UNTUK ISTRI

1. ISTRI = ¼

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

2. ISTRI=1/8

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Tidak ada yang bertentangan kan??????

Cuma perbedaannya: JIKA PUNYA ANAK DENGAN TIDAK PUNYA ANAK

UNTUK NOMOR 10

10. Berapa banyak malaikat yg berbicara kepada Maryam?

Beberapa malaikat (several angels) (Qs.3:42, 3:45).

Hal ini bertentangan dengan:
Malaikat yg berbicara kepada Maryam adalah hanya satu malaikat (Qs.19:17-21) .

42.  Dan (Ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya Allah Telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).

45.  (ingatlah), ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

BERTANTANGAN DENGAN:

17.  Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus Jibril kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

18.  Maryam berkata: "Sesungguhnya Aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".

19.  Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya Aku Ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".

20.  Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan Aku bukan (pula) seorang pezina!"

21.  Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".

PENJELASAN:

MAKANYA BACA BAIK-BAIK MAS BRO!!!!!!

CUMA ADA SATU MALAYKAT.....

KETIGA AYAT DIATAS MENJELASKAN BAHWA MALAYKAT YANG DATANG PADA WAKTU ITU CUMA ADA SATU MALAYKAT......

Sampai disini sudah ada 3 PENJELASAN ayat yg dianggap bertantangan, total sudah ada 55 PENJELASAN.

SeKARANG, SAYA MINTA KAMU MENJELASKAN SATU AYAT SAJA DARI BIBLEMU YANG MENGANDUNG KESALAHAN…..

APAKAH LANGIT MEMPUNYAI TIANG???

Ayub 26:11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang; tercengang-cengang oleh hardik-NYA.

Monggo dijelaskan!!!


PERTANYAAN UNTUK NOMOR 11-20:

11·  Berapakah 1 hari dimata Allah Muslim? 1 hari dimata Allah Muslim = 1000 tahun (Qs.22:47, 32:5).
Hal ini bertentangan dengan:
1 hari dimata Allah Muslim = 50.000 tahun (Qs.70:4)
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, total sudah ada 55 pertentangan.

12·  Ada berapa golongan/groupkah orang2 yg ada pada akhir zaman? Ada 3 golongan/group (Qs.56:7).
Hal ini bertentangan dengan:
a. Qs.90:18-19 mengatakan bahwa ada 2 golongan/group yg ada pada hari Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan kanan dan golongan kiri.
b. Qs.99:6-8 juga mengatakan bahwa akan ada 2 golongan/group yg ada pada hari Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan yg berbuat baik dan yg berbuat jahat.
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 58 pertentangan.

13·  Berapa harikah yg dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang2 Aad? Satu hari (Qs.54:19).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.41:16 dan Qs.69:6-7 mengatakan bahwa waktu yg dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang2 Aad adalah beberapa hari.
Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 60 pertentangan.

14·  Berapa harikah masa Penciptaan? Bila anda menjumah hari penciptaan dlm Qs.41:9 (4 hari), Qs.41:10 (2 hari) dan Qs.41 :12 (2 hari), maka total hari Penciptaan adalah 8 hari.
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11:7 dan Qs.25:59 jelas menyebutkan bahwa Allah Muslim menciptakan langit dan bumi adalah dalam waktu 6 hari.
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 64 pertentangan.

15·  Cepat atau lambatkah Penciptaan itu? Allah Muslim menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari (Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11 :7 dan Qs.25:59).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim mencipta secara “spontan” dan langsung jadi (Qs.2:117).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 68 pertentangan.

16·  Manakah yg lebih dahulu diciptakan: langit atau bumi? Pertama, bumi dulu yg diciptakan, lalu kemudian barulah langit ( Qs.2:29).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.79:27-30 yg menyebutkan bahwa yg diciptakan terlebih dahulu adalah langit, kemudian bumi.
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 69 pertentangan.

17·  Bagaimanakah proses penciptaan terjadi? Dalam proses penciptaan langit dan bumi diciptakan dengan suka hati atau terpaksa ( Qs.41:11).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.21:30 menyebutkan bahwa langit dan bumi pada mulanya diciptakan telah bersatu padu, kemudian baru dipisahkan.
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 70 pertentangan.

18·  Dari manakah manusia itu diciptakan? Dari Segumpal Darah (Qs.96:1-2).
Hal ini bertentangan dengan:
Manusia diciptakan dari air (Qs.21:30, 24:45, 25:54).
Manusia diciptakan dari tanah liat kering yg berasal dari Lumpur hitam (Qs.15:26).
Manusia diciptakan dari debu tanah (Qs.3:59, 30:20, 35:11).
Manusia diciptakan dari bahan yg tidak ada sama sekali (Qs.19:67).
Manusia diciptakan dari bumi (Qs.11:61).
Manusia diciptakan dari mani/sperma (Qs.75:37).
Sampai disini sudah ada 11 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 81 pertentangan.

19·  Bolehkah menjadi perantara/orang yg bersyafaat atau tidak pada Hari Penghakiman/ Akhir Zaman? Boleh (Qs.20:109, 34:23, 43:86, 53:26).
Hal ini bertentangan dengan:
Menjadi perantara/orang yg bersyafaat pada Hari Penghakiman/ Akhir Zaman adalah tidak boleh (Qs.2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19).
Sampai disini sudah ada 16 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 97 pertentangan.

20·  Dimanakah Allah Muslim dan tahtaNya? Allah Muslim lebih dekat daripada urat leher manusia (Qs.50:16).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim itu berada di tahtaNya/arasyNya (Qs.57:4)…tahtaNya dimana?!
Allah Muslim itu tahtaNya berada di atas air (Qs.11:7).
Allah Muslim itu tahtaNya berada antara 1.000 hingga 50.000 tahun untuk dijangkau (Qs.32:5, 70:4).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 101 pertentangan.

PENJELASAN UNTUK NOMOR 11-20

UNTUK NOMOR 11

11. Berapakah 1 hari dimata Allah Muslim?

1 hari dimata Allah Muslim = 1000 tahun (Qs.22:47, 32:5).

22:47.  Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.

32:5.  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu


Hal ini bertentangan dengan:
1 hari dimata Allah Muslim = 50.000 tahun (Qs.70:4)

4.  Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.

PENJELASAN:
1 tahun diamata Allah = 1000 menurut perhitungan manusia: Q.S.22:47 dan  32:5

1 tahun dimata Allah = 50.000 tahun. Disini tidak dijelaskan menurut perhitungan manusia.


Sampai disini sudah ada 3 PENJELASAN TENTANG AYAT YANG DIANGGAP BERTANTANGAN, total sudah ada 55 penjelasan.

UNTUK NOMOR 12

Ada berapa golongan/­groupkah orang2 yg ada pada akhir zaman? Ada 3 golongan/group (Qs.56:7).
Hal ini bertentangan dengan:
a. Qs.90:18-19 mengatakan bahwa ada 2 golongan/group yg ada pada hari Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan kanan dan golongan kiri.
b. Qs.99:6-8 juga mengatakan bahwa akan ada 2 golongan/group yg ada pada hari Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan yg berbuat baik dan yg berbuat jahat.

PENJELASAN:

Manusia menjadi 3 golongan saat terjadi hari kiamat (Q.S. 56:7) > *baca ayat pertama

Manusia menjadi 2 golongan menurut Q.S.90:8-9 tidak disebutkan saat terjadinya kiamat. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya (ayat 20) ini menjelaskan setelah terjadinya kiamat atau setelah PENGHAKIMAN dari Yang Maha Bijaksana.

Sampai disini sudah ada 3 PENJELASAN, jadi total sudah ada 58 PENJELASAN.

UNTUK NOMOR 13

Berapa harikah yg dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang2 Aad? Satu hari (Qs.54:19).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.41:16 dan Qs.69:6-7 mengatakan bahwa waktu yg dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang2 Aad adalah beberapa hari.

PENJELASAN:

(Qs.54:19) baca baik-baik...... Ayat ini tidak menjelaskan bahwa yang dibutuhkan-NYA adalah satu hari, tapi beberapa hari. Baca baik-baik ayat-ayat yang terakhir (pada hari NAHAS yang terus menerus) *ini berarti beberapa hari, bukan satu hari. Ini berarti ayat ini tidak bertantangan dengan Q.S.41:16 dan Q.S.69:6-7 yang juga mengatakan bahwa membutuhkan beberapa hari, dan tepatnya adalah tujuh malam delapan hari terus menerus (69:6-7)

Sampai disini sudah ada 2 PENJELASAN, jadi total sudah ada 60 PENJELASAN.

UNTUK  NOMOR 14

Berapa harikah masa Penciptaan? Bila anda menjumah hari penciptaan dlm Qs.41:9 (4 hari), Qs.41:10 (2 hari) dan Qs.41 :12 (2 hari), maka total hari Penciptaan adalah 8 hari.
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11:7 dan Qs.25:59 jelas menyebutkan bahwa Allah Muslim menciptakan langit dan bumi adalah dalam waktu 6 hari.
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 64 pertentangan.

UNTUK NOMOR 15

Cepat atau lambatkah Penciptaan itu? Allah Muslim menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari (Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11 :7 dan Qs.25:59).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim mencipta secara "spontan" dan langsung jadi (Qs.2:117).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 68 pertentangan.

PENJELASAN:

Allah S.W.T. menciptakan langit dan bumi dalam enam masa (Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11 :7 dan Qs.25:59).

Sedangkan dalam Q.S.2:117 tidak mengacu kepada langit dan bumi....

UNTUK NOMOR 16

Manakah yg lebih dahulu diciptakan: langit atau bumi? Pertama, bumi dulu yg diciptakan, lalu kemudian barulah langit ( Qs.2:29).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.79:27-30 yg menyebutkan bahwa yg diciptakan terlebih dahulu adalah langit, kemudian bumi.

PENJELASAN:

Allah S.W.T. telah menciptakan langit terlebih dahulu (Qs.79:27-30) tapi belum sempurna atau HANYA ADA BEBERAPA LANGIT.

Kemudian DIA menciptakan bumi, dan kembali lagi menyempurnakan langit, dan dijadikan-NYA tujuh langit (Qs.2:29)


Sampai disini sudah ada 1 PENJELASAN ayat, jadi total sudah ada 69 PENJELASAN.

UNTUK NOMOR 17

Bagaimanakah proses penciptaan terjadi? Dalam proses penciptaan langit dan bumi diciptakan dengan suka hati atau terpaksa ( Qs.41:11).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.21:30 menyebutkan bahwa langit dan bumi pada mulanya diciptakan telah bersatu padu, kemudian baru dipisahkan.

PENJELASAN:

Kedua ayat ini, kalau dibaca secara teliti, tidak ada pertantangan.....

Langit dan bumi dahulunya menyatu, lalu Allah pisahkan antara keduanya. Setelah Dia pisahkan, dan langit masih berupa asap,lalu Dia berfirman kepadanya seperti dalam Q.S.41:11......

Ayat ini tidak saling bertantangan, tetapi saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lain.

Sampai disini sudah ada 1 PENJELASAN ayat, jadi total sudah ada 70 PENJELASAN.

UNTUK NOMOR 18

Dari manakah manusia itu diciptakan?

Manusia diciptakan dari tanah liat kering yg berasal dari Lumpur hitam (Qs.15:26).
Hal ini bertentangan dengan:

Manusia diciptakan dari debu tanah (Qs.3:59, 30:20, 35:11).
Manusia diciptakan dari air (Qs.21:30, 24:45, 25:54).
Manusia diciptakan dari bahan yg tidak ada sama sekali (Qs.19:67).
Manusia diciptakan dari bumi (Qs.11:61).
Manusia diciptakan dari mani/sperma (Qs.75:37).
Dari Segumpal Darah (Qs.96:1-2).
Sampai disini sudah ada 11 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 81 pertentangan.

PENJELASAN:

    (Q.S.15:26) =>  ayat ini menjelaskan bahwa Manusia dari tanah, mengacu pada penciptaan nabi Adam atau manusia pertama yang berasal dari tanah yang berlumpur hitam...
    (Qs.3:59, 30:20, 35:11) => Ayat ini juga mengacu kepada nabi Adam,, tapi disini hanya dijelaskan bahwa nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkankan penjelasannya terdapat dalam (Q.S.15:26) bahwa tanah itu (yang digunakan untuk menciptakan nabi adam adalah tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam.....

Jadi, kedua ayat ini tidak bertantangan

    (Qs.21:30, 24:45, 25:54) => Ayat ini menjelaskan bahwa manusia berasal dari air, mengacu kepada awal/asal kejadian manusia yang ada saat ini (selain nabi Adam as).
    (Qs.19:67) => dari bahan yang tidak ada sama sekali.....

Bunyi ayatnya seperti ini:

Dan Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa Sesungguhnya kami Telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?

Kalau kita pikirkan secara seksama, kita (manusia) awalnya memang tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, baru kita (manusia) ada.....

    (Qs.11:61) Manusia dari bumi...... ayat ini tidak menggunakan kata “TANAH” tapi menggunakan kata “BUMI”... Maksudnya ialah:

1.      Manusia berasal dari sari pati yang dikeluarkan oleh bumi, yang kemudian menjadi air mani.....

2.      Ayat ini juga mengingatkan kepada kita dengan awal kejadian manusia (nabi Adam)....

    (Qs.75:37) => Ayat ini juga mengacu kepada manusia (sekarang),, bukan nabi adam...

Manusia skarang berasal dari sperma/air....

    (Qs.96:1-2) => Ayat ini juga tidak mengacu kepada nabi Adam......

Manusia sekarang serasal dari darah/air....

Jadi,, tidak ada yang bertantangan bukan??????

UNTUK NOMOR 19


Bolehkah menjadi perantara/­orang yg bersyafaat atau tidak pada Hari Penghakiman/ Akhir Zaman?

Boleh (Qs.20:109, 34:23, 43:86, 53:26).
Hal ini bertentangan dengan:
Menjadi perantara/­orang yg bersyafaat pada Hari Penghakiman/ Akhir Zaman adalah tidak boleh (Qs.2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19).
Sampai disini sudah ada 16 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 97 pertentangan.

PENJELASAN:

Pada Hari Penghakiman/Akhir Zaman,, hanya ada syafaat (pertolongan dari Allah), sedangkan syafaat (pertolongan sesama manusia) akan sia-sia, kecuali atas orang-orang yang diizinkan oleh Allah....

    Qs.20:109, 43:86, 53:26=> Ayat ini jelas mengatakan bahwa syafaat datang dari Allah dan berguna dari orang-orang yang telah diizinkan Allah.....
     Q.S. 34:23 => Ayat ini juga jelas mengatakan bahwa syafaat itu dari Allah S.W.T.
    Qs.2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19 => Ayat ini mengatakan bahwa tidak ada syafaat/pertolongan dari sesama manusia.....

­UNTUK NOMOR 20

Dimanakah Allah Muslim dan tahtaNya?

Allah Muslim lebih dekat daripada urat leher manusia (Qs.50:16).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim itu berada di tahtaNya/­arasyNya (Qs.57:4)…tahta­Nya dimana?!
Allah Muslim itu tahtaNya berada di atas air (Qs.11:7).
Allah Muslim itu tahtaNya berada antara 1.000 hingga 50.000 tahun untuk dijangkau (Qs.32:5, 70:4).


Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 101 pertentangan.

PENJELASAN:

Saya tidak bisa menjelaskan hal ini secara mendetail.... Sebab, Allah sendiri telah melarang untuk mengkaji hal ini, mengkaji sifat-NYA, bahkan kedudukan-NYA.....

Yang penting, bahwa Allah itu dekat....

Saya akan menjawabnya dengan ayat Al-Quran itu sendiri:

AL-BAQARAH:186.

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang AKU, Maka (jawablah), bahwasanya AKU adalah dekat. AKU mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.....

Ingatlah, bahwa Allah itu dekat..... seperti yang dikatakan pada ayat (yang bertantangan) diatas Allah Muslim lebih dekat daripada urat leher manusia (Qs.50:16)....... Tapi ingat, jangan bayangkan tempat Allah yang berada dekat dari urat leher. Ini bukan berarti Allah berada disitu(urat leher).

Allah itu satu/esa, sedangkan leher manusia ada banyak sekali, apakah Allah juga banyak????

ASTAHFIRULLAHAL ‘AZIM.

Kemudian bagaimana dengan “Allah bersemayam diatas Arasy???

Allah berbeda dengan makhluk, jangan samakan bersemayamnya Allah sama dengan makhluk....

Kemudian bagaimana dengan: “Arasy Allah berada diatas air...????

Apakah ini berarti Allah berada diatas air????? Sedangkan air adalah makhluk ciptaan-NYA..... Kalaulah Allah bersemayam diatas Arasy (seperti yang kita bayangkan), dan aras berada diatas air (seperti yang kita bayangkan), sedangkan Arasy dan air adalah ciptan-NYA, KALAU SEANDAINYA ARASY DAN AIR BELUM DICIPTAKAN, DIMANAKAH ALLAH?????

Maka untuk itu, jangan pernah bayangkan bentuk dan rupanya Allah, bahkan tempat-NYA....

No comments:

Post a Comment